Piano Somatics™ Certifications AFPI

Piano Somatics™

Thera heeft zich aan het Alan Fraser Piano Institute middels post-conservatorium opleidingen gecertificeerd in Piano Somatics™: de opbouw van een functionele speeltechniek en haar relatie met de choreografie van het pianospel en muzikale expressie. Piano Somatics™ is een synthese die het beste van alle internationale pianistische scholen combineert met de Feldenkrais. Doel is het ontplooien van de artistieke individualiteit van de (jonge) pianist.

Zij mag zich zowel “Teacher of Piano Kinematics™” als “Teacher of Piano Somatics™” noemen.

De Piano Somatics™ methodiek is ontwikkeld door Canadees pianist Alan Fraser. Doel van zijn gedachtengoed is om pianisten te begeleiden bij de ontwikkeling van een pianospel dat alle kenmerken in zich draagt van de pianistiek die haar oorsprong heeft in het spel van de grote pianovirtuozen van de Romantiek. Klavierleeuwen met een rijke orkestrale klank, virtuositeit en een hoorbare individuele artisticiteit.

Alan Fraser

Het fundament van het werk van Fraser werd gelegd door zijn pianistische samenwerking met pianist Phil Cohen, Croatisch pianovirtuoos Kemal Gekić en zijn professionele training in zowel Tai Chi als Feldenkrais. Fraser’s Masterclasses genieten in de pianowereld een grote bekendheid en zijn internationaal veelgevraagd.

Het in 2011 opgerichte Alan Fraser Piano Institute voorziet in Masterclasses in de Verenigde Staten en verschillende landen in Europa. Daarnaast is Fraser schrijver van verschillende toonaangevende boeken op het gebied van de pianotechniek en heeft hij als pianist een actieve concertagenda.

Gedachtengoed: een synthese

Het gedachtengoed en de teachings van Fraser werpen nieuw licht op de relatie tussen de organisatie van de pianotechniek in fysieke zin (vingers, hand, arm, lichaam als geheel) en de klank en kunst van het pianospel. Ze bouwen voort op de waardevolle elementen van de bekende bestaande pianomethodieken (Russische school, Matthay, Duitse school, het spel van Rubinstein etc.).

In de methodiek van Piano Somatics™ is er sprake van een synthese van deze elementen met de kennis over de natuurlijke eigenschappen van de hand.

Sleutel naar schitterend pianospel

Piano Somatics™ vervangt een teveel aan fysieke spanning of ontspanning door een effectieve activatie van de hand. De essentie is niet de positie van de hand, of een rigide vorm, maar de manier waarop de hand beweegt.

Het lichaam, hand en beweging worden optimaal afgestemd op het instrument en de muziek die wordt gespeeld. Piano Somatics™ vormt een sleutel naar het ontsluiten van de kracht en mogelijkheden van de hand, terwijl eventuele speelblessures voorkomen worden nog voordat ze kunnen ontstaan.

Pianisten die zich de methodiek eigen maken verrijken hun toonvorming met nieuwe subtiliteiten en klankkleuring. Kracht en behendigheid aan het klavier nemen verder toe.

Thera Klaassen

Thera certificeerde zich aan het Alan Fraser Piano Institute middels twee meerjarige opleidingen waarin zij Masterclasses en lessen ontving van Alan Fraser zelf. Een uitgebreide literatuurstudie, werken met Piano Somatics™ in lessituaties en een speelexamen maken deel uit van het curriculum.

Naast de lessen en het musiceren met Alan Fraser zelf vormt ook de ontmoeting en samenwerking met collega-pianisten uit de hele wereld tijdens de Masterclasses voor Thera een bron van inspiratie.

Er zijn heden in Nederland slechts enkele gecertificeerde pianisten.

Heb je vragen? Ik beantwoord ze graag:

Thera Klaassen
Zeist
telefoon   06-10761973
e-mail   info@theraklaassen.nl

of vul het contactformulier in.